Frågor & svar

Vem ska jag kontakta om jag kolliderat med ett större vilt djur?

Den första du ska kontakta är polisen. Djur där polisen ska kontaktas: älg, rådjur, vildsvin, björn, dovhjort, lo, ren, kronhjort, utter, varg, örn, järv eller mufflonfår. Läs mer om viltolyckor.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market