Frågor & svar

Vem har ansvaret om en medicin påverkar min körförmåga?

Det är ditt eget ansvar att avgöra om medicinen påverkar din körförmåga. Läkaren och apoteket är skyldiga att ge dig information, men det är fortfarande ditt ansvar.

Du kan dömas för rattfylleri om du uppträder trafikfarligt på grund av läkemedel.

Läs mer om läkemedel.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market