Frågor & svar

Vem får parkera på handikappsparkering?

Det är endast tillåtet för personer som är rörelsehindrade och har ett särskilt tillstånd.

Läs mer om parkering.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market