Frågor & svar

Varningslampan för batteriet lyser. Vad kan det bero på?

Om laddningslampan lyser innebär det att batteriet inte laddas tillräckligt. Det kan bero på att det är något fel på generatorn eller att generatorremmen är dåligt spänd eller har gått av.

Läs mer om varnings- och kontrollampor.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market