Frågor & svar

Varför ska man inte ständigt köra med dimbakljuset tänt?

Dimbakljusen ska inte användas hela tiden eftersom de ger ifrån sig ett starkt sken som riskerar att blända bakomvarande förare. Dimbakljusen ska bara användas i dåliga siktförhållanden som dimma, snöfall eller kraftigt regn så att bakomvarande trafik ska se dig.

Läs mer om bilens belysningar.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market