Frågor & svar

Var upphör hastighetsbegränsningar/hastighetsskyltar att gälla?

Hastighetsskyltar gäller tills annat anges, det vill säga att den slutar gälla vid nästa hastighetsskylt.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market