Frågor & svar

Var ska man rikta blicken för att nå största möjliga säkerhet när man kör?

Du ska rikta blicken så långt fram som möjligt. På detta sätt får du en bättre överblick, du kan planera din körning och du upptäcker faror tidigare. Om du håller blicken för nära bilen får du information för sent.

Läs mer om synen.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market