Frågor & svar

Var är det störst risk för halka om temperaturen ligger strax under 0 grader och det är snöfritt på vägarna?

Risken för halka är extra stor på broar och viadukter. Där fryser väglaget fortare, när temperaturen ligger strax under 0 grader, eftersom vägbanan kyls både under- och ovanifrån.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market