Frågor & svar

Var är det större risk för halka när det är vinter?

På broar och viadukter är risken större för halka. Där kyler den kalla luften ner vägen både under- och ovanifrån. Vid broar finns det ofta vattendrag och luften är fuktig, vilket också ökar risken.

När det finns snö på vägen är risken större för halka där bilar ofta stannar och kör igång, till exempel i korsningar. Detta beror på att snön poleras av däcken.

Läs mer om vinterväglag.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market