Frågor & svar

Var är det större risk för halka när det är vinter?

På broar och viadukter är risken större för halka. Där kyler den kalla luften ner vägen både under- och ovanifrån. Vid broar finns det ofta vattendrag och luften är fuktig, vilket också ökar risken.

När det finns snö på vägen är risken större för halka där bilar ofta stannar och kör igång, till exempel i korsningar. Detta beror på att snön poleras av däcken.

Läs mer om vinterväglag.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn