Frågor & svar

Vad täcker trafikförsäkringen?

Skador som ersätts av trafikförsäkringen:

  • Skadorna på motpartens fordon.
  • Alla personskador.
  • Skador på annat än fordon, till exempel väganordning.

Läs mer om trafikförsäkring och andra försäkringar.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn