Frågor & svar

Vad täcker trafikförsäkringen?

Skador som ersätts av trafikförsäkringen:

  • Skadorna på motpartens fordon.
  • Alla personskador.
  • Skador på annat än fordon, till exempel väganordning.

Läs mer om trafikförsäkring och andra försäkringar.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market