Frågor & svar

Vad står förkortning LABC för?

LABC beskriver hur man ska prioritera och hjälpa till vid en trafikolycka: Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Cirkulationssvikt (ibland Chock).

Läs mer om trafikolyckor.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market