Frågor & svar

Vad ska man göra om temperaturmätaren stiger till röd markering?

Det kan bero på att det finns för lite kylvätska i kylsystemet. Stanna och kontrollera vätskan och fyll på om det behövs.

Glöm inte att låta motorn svalna innan du fyller på, annars finns det risk för att du skållar dig på vattenånga som pyser ut när du öppnar påfyllningslocket.

Läs mer om kylsystemet.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market