Frågor & svar

Vad ska man göra om man kommer till en olycksplats och finner en person som troligen är drabbad av chock?

För att hjälpa en person med cirkulationssvikt (chock):

  • Värm och lägg personen ned.
  • Tala lugnande.
  • Stoppa eventuella blödningar.

Läs mer om chock.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market