Frågor & svar

Vad ska man göra om man kommer som första person till en svår trafikolycka?

Det första du ska göra är att skaffa dig en överblick för att se vad som behöver göras. Det kan till exempel finnas risk för brand eller allvarligt skadade som behöver akut hjälp.

Läs mer om vilken ordning du ska hjälpa till vid trafikolycka.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn