Frågor & svar

Vad ska man göra om man kommer som första person till en svår trafikolycka?

Det första du ska göra är att skaffa dig en överblick för att se vad som behöver göras. Det kan till exempel finnas risk för brand eller allvarligt skadade som behöver akut hjälp.

Läs mer om vilken ordning du ska hjälpa till vid trafikolycka.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market