Frågor & svar

Vad ska man göra om man har kört på och skadat ett vägmärke?

Om du har kört på och skadat en trafikanordning ska du i första hand återställa anordningen. Om det inte går att återställa ska du märka ut platsen och anmäla det till polisen.

Läs mer om åtgärder vid trafikolycka.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn