Frågor & svar

Vad ska man göra om man har kört på och skadat ett vägmärke?

Om du har kört på och skadat en trafikanordning ska du i första hand återställa anordningen. Om det inte går att återställa ska du märka ut platsen och anmäla det till polisen.

Läs mer om åtgärder vid trafikolycka.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market