Frågor & svar

Vad ska jag göra om oljetryckslampan tänds?

Om du är ute och kör och ser att oljetryckslampan tänds, ska du genast köra åt sidan och direkt stänga av motorn. Fortsätter du köra, trots att varningslampan lyser, finns det risk att motorn skär ihop och tar skada.

Om det är för lite olja i motorn räcker det med att fylla på olja, annars måste problemet åtgärdas av en verkstad.

Läs mer om varnings- och kontrollampor.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market