Frågor & svar

Vad ska jag göra om jag blir omkörd på en väg där det råder omkörningsförbud?

Du ska alltid försöka underlätta för fordon som kör om dig så att det inte uppstår en trafikfarlig situation, även fast omkörningen är olaglig.

Läs mer om omkörning.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market