Frågor & svar

Vad räknas som parkering?

Enligt lagen ses allt stannande som parkering om du inte stannar för:

  • Att trafiksituationen kräver det.
  • Att undvika fara.
  • På- eller avstigning.
  • På- eller avlastning.

Detta gäller oavsett om föraren sitter kvar i bilen eller inte.

Läs mer om parkering.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn