Frågor & svar

Vad påverkar reaktionstiden?

Med reaktionstid menas hur snabbt du reagerar när du upptäcker till exempel fara i trafiken. Reaktionstiden påverkas därför inte av bromsarnas skick, väglag, däck eller liknande.

Faktorer som påverkar reaktionstiden:

  • Förarens erfarenhet: Yngre förare har längre reaktionstid än äldre erfarna förare.
  • Förarens kondition: Trötthet och alkohol förlänger reaktionstiden.
  • Bromsberedskap: Att vara bromsberedd är det bästa sättet att få kort reaktionstid. Är du beredd på att bromsa förbättras reaktionstiden markant.

Läs mer om reaktionssträcka.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market