Frågor & svar

Vad påverkar kultrycket?

Kultrycket påverkas av hur du placerar last på en släpvagn.

För mycket last längst fram på släpet, närmare bilen, ger högt kultryck och för mycket last längre bak ger lågt kultryck. För att få ett bra kultryck är det därför viktigt att du fördelar lasten jämt.

Läs mer om kultryck.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market