Frågor & svar

Vad menas med rekommenderad hastighet?

I vissa trafiksituationer är det inte lämpligt att köra i samma fart som hastighetsbegränsningen visar, till exempel vid vägarbete. Då kan det sättas upp skyltar som rekommenderar en lägre hastighet och ofta finns det farthinder på dessa väger.

En rekommenderad hastighet bör du följa, men du måste inte.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market