Frågor & svar

Vad menas med fläckvis halka och var förekommer det?

Fläckvis halka innebär att delar av vägen kan vara hal. När det är nollgradigt kan det vara halt i skuggiga partier, men bra väglag där solen värmer upp vägen. Fläckvis halka uppstår även ofta på broar, viadukter och i svackor.

Läs mer om halt väglag.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market