Frågor & svar

Vad menas med fläckvis halka och var förekommer det?

Fläckvis halka innebär att delar av vägen kan vara hal. När det är nollgradigt kan det vara halt i skuggiga partier, men bra väglag där solen värmer upp vägen. Fläckvis halka uppstår även ofta på broar, viadukter och i svackor.

Läs mer om halt väglag.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn