Frågor & svar

Vad menas med defensiv körning?

Defensiv körning innebär att du kör tydligt, visar hänsyn och är medveten om de risker som finns.

Tips för att köra defensivt:

  • Kör mjukt och bromsa in i god tid.
  • Kör med stora säkerhetsmarginaler.
  • Ha god uppsikt framåt och bakåt.
  • Ha god tid på dig till körningen.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market