Frågor & svar

Vad menas med att trafikanter kan ha ett dolt handikapp?

Vissa handikapp kan vara lätta att upptäcka, till exempel rörelsehindrade med rullstol eller synskadade med en vit käpp.

Andra handikapp, som till exempel hörselskador, syns inte och är därför svåra att upptäcka för andra trafikanter – de kallas för dolda handikapp.

Läs mer om äldre och funktionshindrade.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market