Frågor & svar

Vad menas med att anpassa hastigheten efter rådande förhållanden?

Du ska inte alltid köra i den hastighetsbegränsning som anges, utan i den fart där du kör säkert och har kontroll över bilen. Du ska därför anpassa hastigheten efter rådande förhållande, som till exempel sänka hastigheten om det är halt på vägen.

Exempel på situationer/förhållanden när du ska sänka hastigheten:

  • Vid nedsatt sikt på grund av till exempel snörök, regn eller mörker.
  • När barn befinner sig i närheten eller på vägen.
  • Vid vägarbete.
  • I skarpa kurvor.
  • Inom tättbebyggt område.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market