Frågor & svar

Vad leder överinlärning till?

Om du tillämpar överinlärning under din körkortsutbildning leder det till att du behåller dina körkunskaper, även efter långa uppehåll. Det leder också till att din tekniska körning automatiseras, du behöver inte tänka på till exempel hur du växlar.

Läs mer om inlärning.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market