Frågor & svar

Vad leder överinlärning till?

Om du tillämpar överinlärning under din körkortsutbildning leder det till att du behåller dina körkunskaper, även efter långa uppehåll. Det leder också till att din tekniska körning automatiseras, du behöver inte tänka på till exempel hur du växlar.

Läs mer om inlärning.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn