Frågor & svar

Vad leder ett igensatt luftfilter till?

Ett igensatt luftfilter gör att motorn får arbeta hårdare för att dra in luft. Detta leder till att motorns prestationsförmåga blir sämre och bilen drar mer bränsle.

Ett igensatt luftfilter märks genom att bilen drar ovanligt mycket bränsle och att den accelererar långsammare.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market