Frågor & svar

Vad innebär tresekundersregeln?

Tresekundersregeln är ett sätt att avgöra vilket avstånd du minst ska ha till fordonet framför.

Läs mer om tresekundersregeln.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market