Frågor & svar

Vad innebär sannolikhetsinlärning?

Sannolikhetsinlärning betyder att man ofta kör i samma trafiksituation och lär sig om det är stor eller liten risk att en händelse ska inträffa. Det kan både vara positivt och negativt.

Läs mer om sannolikhetsinlärning.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market