Frågor & svar

Vad innebär imitationsinlärning?

Imitationsinlärning innebär att du lär dig genom att se, och ta efter, hur andra gör. Omedvetet tar man till exempel efter föräldrars beteende i trafiken.

Läs mer om imitationsinlärning.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market