Frågor & svar

Vad innebär högerregeln och när ska den användas?

Högerregeln innebär att du har väjningsplikt mot fordon som kommer från höger. Högerregeln gäller generellt när det inte finns andra anvisningar i korsningen.

Högerregeln gäller inte:

  • Vid infart eller när du kör på en huvudled.
  • Om vägmärkena väjningsplikt eller stopplikt är uppsatta.
  • Vid fungerande trafikljus.
  • I accelerationsfält.
  • I en cirkulationsplats.

Läs mer om väjningsregler.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market