Frågor & svar

Vad innebär en heldragen gul vägmarkering längs trottoarkanten?

Det innebär att du inte får stanna eller parkera vid vägmarkeringen.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market