Frågor & svar

Vad innebär dubbel heldragen linje i vägens mitt?

Dubbla heldragna linjer får inte korsas. De finns till exempel för att hindra omkörningar vid platser där sikten är skymd.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market