Frågor & svar

Vad innebär det om bromspedalen sjunker något när jag startar motorn?

Det innebär att bromsservon fungerar. För att kontrollera bromsservon ska du trycka ner bromsen några gånger och sedan starta motorn samtidigt som du trycker ned pedalen. Sjunker pedalen när motorn startar fungerar bromsservon som den ska.

Lär mer om bromssystemet.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market