Frågor & svar

Vad innebär begreppet sannolikhetsinlärning?

Sannolikhetsinlärning handlar om att du lär dig av erfarenhet hur stor risken är att en viss händelse ska inträffa.

Exempel: Varje dag när du ska till jobbet kör du förbi en skola. Eftersom du passerar skolan på morgonen finns det ofta barn i närheten av vägen. Efter ett tag sänker du alltid hastigheten eftersom du vet att risken är stor att barn finns vid vägen.

Läs mer om inlärning.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market