Frågor & svar

Vad innebär begreppet sannolikhetsinlärning?

Sannolikhetsinlärning handlar om att du lär dig av erfarenhet hur stor risken är att en viss händelse ska inträffa.

Exempel: Varje dag när du ska till jobbet kör du förbi en skola. Eftersom du passerar skolan på morgonen finns det ofta barn i närheten av vägen. Efter ett tag sänker du alltid hastigheten eftersom du vet att risken är stor att barn finns vid vägen.

Läs mer om inlärning.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn