Frågor & svar

Vad innebär begreppet imitationsinlärning och vad kan det ge för effekt i trafiken?

Det innebär att du tar efter andras beteenden och lär dig genom att se på hur andra gör. Imitationsinlärning är viktigt för att vi ska lära oss, men det finns även risk för att vi tar efter dåliga beteenden.

Läs mer om inlärning.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market