Frågor & svar

Vad har säkringarna i bilens elsystem för uppgift?

Säkringarna i elsystemet skyddar mot kortslutning, brand och överhettning. Om du behöver byta ut en säkring så hittar du information i instruktionsboken.

Läs mer om bilens elsystem.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market