Frågor & svar

Vad har jag för skyldighet om jag har kört på och skadat en älg, men den dog inte?

Trots att älgen inte dog ska du märka ut platsen och anmäla det till polisen.

Om man kör på och skadar eller dödar någon av dessa djur måste platsen märkas ut och polisen meddelas: älg, rådjur, vildsvin, björn, dovhjort, lo, ren, kronhjort, utter, varg, örn, järv eller mufflonfår.

Läs mer om viltolyckor.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn