Frågor & svar

Vad händer om bromsservon är ur funktion?

Om bromsservon inte fungerar går det fortfarande att bromsa, men du måste trycka hårdare på bromspedalen och det känns mycket tyngre.

Läs mer om bromsservo.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market