Frågor & svar

Vad gäller vid flervägsväjning?

Vid flervägsväjning har alla som är på väg in i korsningen väjningsplikt. Det som gäller är ömsesidig hänsyn. Sänk hastigheten och sök ögonkontakt med andra förare för att undvika missförstånd.

Läs mer om väjningsregler.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market