Frågor & svar

Vad gäller vid en vägren med heldragen linje?

Är vägrenen avgränsad med en heldragen linje (heldragen kantlinje) ska den användas av gående, cyklister, mopedister eller LGF-fordon. Till skillnad från en vägren med streckad linje får en vägren med heldragen linje inte användas för att underlätta omkörning.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market