Frågor & svar

Vad gäller vid en cykelpassage?

Vid en obevakad cykelpassage har cyklisterna väjningsplikt men du ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för de som befinner sig på passagen. Det är även omkörningsförbud precis innan en obevakad cykelpassage.

Vid en bevakad cykelpassage måste du ge dem som beträtt passagen på rätt sätt tillfälle att passera. Det gäller även om du har grönt ljus.

När du korsar en cykelpassage, bevakad eller obevakad, i samband med en sväng eller när du kör ut ur en cirkulationsplats ska du släppa fram cyklisterna och mopedisterna.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market