Frågor & svar

Vad gäller vid en cykelpassage?

Vid en obevakad cykelpassage har cyklisterna väjningsplikt men du ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för de som befinner sig på passagen. Det är även omkörningsförbud precis innan en obevakad cykelpassage.

Vid en bevakad cykelpassage måste du ge dem som beträtt passagen på rätt sätt tillfälle att passera. Det gäller även om du har grönt ljus.

När du korsar en cykelpassage, bevakad eller obevakad, i samband med en sväng eller när du kör ut ur en cirkulationsplats ska du släppa fram cyklisterna och mopedisterna.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn