Frågor & svar

Vad gäller vid en busshållplats som saknar gul kantmarkering?

Eftersom busshållplatsen saknar gul kantmarkering så är det tillåtet att stanna släppa av eller på passagerare, så länge som det inte hindrar busstrafiken. Det är däremot inte tillåtet att parkera vis hållplatsen. Dessa regler gäller 20 meter före hållplatsen och 5 meter efter hållplatsskylten.

Läs mer om stannande och parkering.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market