Frågor & svar

Vad gäller vid bogsering?

Det finns flera regler och saker att tänka på vid bogsering:

  • Högsta hastigheten du får köra i är 30 km/h.
  • Bogserlinan måste markeras om den är längre än 2 meter.
  • Bogsering får generellt inte ske på motorväg eller motortrafikled. Det finns undantag till denna regel.
  • Du får inte bogsera, bli bogserad, med motorcykel.
  • Om belysningen inte fungerar på det fordon som bogseras, och det är mörkt, måste det märkas ut.

Läs mer om regler för bogsering.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market