Frågor & svar

Vad gäller om man inte kontrollbesiktigar bilen i rätt tid?

Om man inte kontrollbesiktigar bilen inom besiktningsperioden så får bilen automatiskt körförbud. Förbudet gäller ända tills besiktningen är gjord.

Läs mer om besiktning och registrering.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market