Frågor & svar

Vad gäller om jag kör på en huvudled och kommer fram till en korsning med en trafiksignal som blinkar gult?

Vid blinkande gult ljus gäller övriga anvisningar i korsningen. Om inget vägmärke finns gäller vanliga väjningsregler. I detta fall har korsande trafik väjningsplikt eftersom du kör på en huvudled.

Läs mer om trafiksignaler.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market