Frågor & svar

Vad gäller när jag kör ut på en väg från en parkeringsplats? Vem har företräde?

När du kör ut från en parkeringsplats gäller utfartsregeln, du måste lämna företräde åt trafiken som finns på vägen som du kör ut på.

Läs mer om utfartsregeln.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market