Frågor & svar

Vad gäller när jag kör ut på en väg från en parkeringsplats? Vem har företräde?

När du kör ut från en parkeringsplats gäller utfartsregeln, du måste lämna företräde åt trafiken som finns på vägen som du kör ut på.

Läs mer om utfartsregeln.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn