Frågor & svar

Vad gäller i en korsning med skylten ”Stoppsignal” och trafikljuset lyser rött?

Om du ska köra rakt fram i korsningen och trafikljuset lyser rött ska du stanna vid stopplinjen i korsningen. Finns det ingen stopplinje ska du stanna i höjd med skylten.

Ska du svänga höger eller vänster i korsningen får du passera vägmärket och köra vidare, trots att trafikljuset lyser rött.

Läs mer om trafikljus.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn