Frågor & svar

Vad gäller i en korsning med skylten ”Stoppsignal” och trafikljuset lyser rött?

Om du ska köra rakt fram i korsningen och trafikljuset lyser rött ska du stanna vid stopplinjen i korsningen. Finns det ingen stopplinje ska du stanna i höjd med skylten.

Ska du svänga höger eller vänster i korsningen får du passera vägmärket och köra vidare, trots att trafikljuset lyser rött.

Läs mer om trafikljus.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market