Frågor & svar

Vad avses med körbana?

Den del av vägen som är avsedd för trafik med fordon. Cykelbana och vägren räknas inte till körbanan.

Läs mer om vägens begrepp.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market