Frågor & svar

Vad avgör bland annat att trängselskatt ska betalas?

Enligt Transportstyrelsen ska trängselskatt betalas för de fordon som är registrerade som personbil, lastbil eller buss. Övriga fordon som inte behöver betala trängselskatt är till exempel traktor, motorredskap, motorcykel och uttryckningsfordon.

Trängselskatten har tre syften:

  • Att förbättra mijön
  • Att förbättra framkomligheten i trafiken
  • Att finansiera infrastruktur

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market