Frågor & svar

Vad avgör bland annat att trängselskatt ska betalas?

Enligt Transportstyrelsen ska trängselskatt betalas för de fordon som är registrerade som personbil, lastbil eller buss. Övriga fordon som inte behöver betala trängselskatt är till exempel traktor, motorredskap, motorcykel och uttryckningsfordon.

Trängselskatten har tre syften:

  • Att förbättra mijön
  • Att förbättra framkomligheten i trafiken
  • Att finansiera infrastruktur

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn